<$BlogRSDUrl$>

dijous, de juliol 06, 2006

L'Església espanyola vol monopolitzar els evangelis

Ricardo Blázquez, president de la Conferència Episcopal Espanyola, la mateixa que vol preservar la integritat d'Espanya com si d'una gràcia sobrenatural es tractés, criticà ahir a València amb duresa el que ell considera un intent d'apropiació dels Evangelis "per part de persones i grups estranys", i reivindicà a l'Església com única legítima custòdia de "la memòria de Jesús".

"Només a l'Església confià Jesús el seu Evangeli", digué al Congrés de Teologia que se celebra a València dins del V Trobada Mundial de les Famílies. El bisbe de Bilbao censurà la publicació de l'Evangeli de Judes en coincidència amb la Setmana Santa i als qui digueren que "obliga a revisar tot el que sabem sobre Jesús", i afegí que hi ha una predisposició "a admetre que el cristianisme transmès per l'Església ha ocultat coses importants i que la història s'ha deformat" en assumptes substancials, en clara al·lusió al Codi da Vinci i les seves innumerables seqüeles.

El missatge de Blázquez és molt més que una rabieta a les vespres d'una visita papal, en un moment en què la jerarquia de l'Església espanyola se sent amb suport suficient com per a sostenir disbarats com que en els dos últims anys en aquest país se "ha sofert un gravíssim deterioració en el tema de la família".

El bisbe sembla voler aprofundir amb el seu discurs en la línia marcada per la instrucció pastoral emesa el 30 de març per l'organisme que presideix, sota el títol de Teologia i secularització a Espanya. Als quaranta anys de la clausura del Concili Vaticà II. Aquest document rebutja que els texts bíblics pugin ser objecte d'estudi per part de les ciències humanes, en tractar-se de veritats revelades per la divinitat.

"En algunes ocasions els texts bíblics s'estudien i interpreten com si es tractés de simples texts de l'Antiguitat. Fins i tot s'empren mètodes en què s'exclou sistemàticament la possibilitat de la Revelació, del miracle o de la intervenció de Déu. En compte d'integrar les aportacions de la història, de la filologia i d'altres instruments científics amb la fe i la Tradició de l'Església, freqüentment es presenta com a problemàtica la interpretació eclesiàstica i se la considera aliena, quan no oposada, a l'exegesi científica. L'oblit de la inspiració i del cànon de la Sagrada Escriptura, com si es tractés de principis irrellevants per a l'autèntica comprensió del text sagrat, no deixa de constituir una greu preocupació. El problema no cau en la utilització dels recursos de la filologia o de totes les dades que la investigació ens ofereix, sinó d'aquells pressuposts filosòfics i ideològics dels mètodes, que resulten incompatibles amb la confessió de Crist, centre de les Escriptures. Tals mètodes són molt útils i necessaris dins del seu àmbit, però no poden tenir, per la seva pròpia naturalesa, l'última paraula en la comprensió d'un text bíblic l'element determinant de la qual és la inspiració. Seria quelcom semblant a voler comprendre la persona i identitat de Crist prescindint del seu caràcter diví, i, a més, presentar tal comprensió com una conclusió científica. La conseqüència d'una errònia exegesi és que l'escriptura deixa de ser l'ànima de la teologia, i no pot fonamentar ni la catequesi, ni la litúrgia, ni l’acte de predicar, ni la vida moral cristiana, ni la pietat dels fidels", diu el punt 19 de la instrucció pastoral.

Evidentment és deure dels historiadors acostar-se a els Evangelis amb esperit crític per a discernir el que és realitat i el que és ficció, i per a aclarir com van ser els orígens reals d'un moviment religiós a qui avui pertany un terç de la Humanitat. Que el bisbe de Bilbao vulgui apropiar-se dels texts bíblics per a l'Església i blindar-los davant dels estudis científics, és un absurd impossible.

Una altra cosa són les estratègies comercials com la de National Geographic amb el tema de l’Evangeli de Judes o El Codi de Vinci.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?