<$BlogRSDUrl$>

diumenge, de març 19, 2006

La Generalitat de Catalunya cedeix i no perseguirà les pràctiques sanitàries obscurantistes

Els professionals que es dediquen a les teràpies naturals a Catalunya hauran de superar un examen si volen continuar exercint, segons el projecte de decret de regulació elaborat pel Departament de Salut. Per fer-ho disposaran d’un termini de dos anys a comptar des de l’entrada en vigor del decret, que Salut espera que s’aprovi en un parell o tres de mesos.

Quines teràpies naturals regula el projecte de decret? L’acupuntura i teràpies orientals afins, la medicina naturista, les teràpies i tècniques manuals i l’homeopatia. Quants professionals afecta? Es calcula que uns 6.000. En quin procés està? Avui entra en període d’audiència pública perquè tothom que ho cregui convenient hi pugui fer esmenes. Després anirà al Consell Executiu per a la seva aprovació.

El director general de Recursos Sanitaris del Departament de Salut, Rafael Manzanera, va explicar ahir que els metges que fan teràpies naturals no s’hauran de sotmetre a aquesta prova perquè han estat acreditats pel seu col·legi professional i Salut signarà un conveni amb aquest òrgan per tal que aquestes acreditacions siguin totalment vàlides per poder exercir. Els que hauran d’examinar-se sense remei són els anomenats «pràctics», és a dir, els professionals que no han cursat una diplomatura o una llicenciatura sanitària però que han rebut alguna mena de formació en teràpies naturals i s’hi dediquen professionalment. Aquestes persones hauran de sotmetre’s a una prova de caràcter teòric i pràctic que determinarà l’Institut d’Estudis Catalans.

Un cop s’aprovi el decret, els «pràctics» disposaran d’un termini de dos anys per examinar-se i obtenir l’acreditació que els permeti regularitzar la seva situació i continuar exercint. Si no ho fan, quedaran en la impunitat i podran ser sancionats. El projecte de decret preveu multes de fins a 250.000 euros per als professionals o centres que infringeixen la normativa. A banda d’aprovar l’examen, aquests professionals hauran de comprometre’s a fer seu un codi ètic elaborat pel Departament de Salut i hauran de revalidar l’acreditació examinant-se de nou cada deu anys.

Els responsables sanitaris esperen que el decret pugui ser aprovat en un parell o tres de mesos. Si és així, la primera convocatòria d’exàmens per acreditar professionals –se’n faran una o dues a l’any– es podria fer passat l’estiu.

Salut xifra en uns 6.000 el nombre de professionals que actualment es dediquen a les medicines alternatives a Catalunya. El nombre dels que han rebut algun tipus de formació en aquest àmbit és, però, molt superior, d’uns 19.000. Aquests 13.000 restants no podran acollir-se a la regularització perquè un dels requisits que els exigeix el Departament de Salut és que estiguin en actiu professionalment quan s’aprovi el decret i que ho demostrin documentalment. Paral·lelament, les persones que estiguin cursant estudis de teràpies naturals en l’actualitat hauran de sotmetre’s a una prova final, la mateixa per a tos els centres de formació, que validi i acrediti la seva formació. Amb vista al futur, l’Institut d’Estudis de la Salut definirà el programa formatiu de cada teràpia que han d’impartir les escoles.

El decret, que també estableix les condicions que han de reunir els establiments on s’ofereixen teràpies naturals, en distingeix de dos tipus –centres sanitaris i pràctics, segons els professionals que hi treballen– per tal que, segons Manzanera, «l’usuari pugui saber en tot moment quina és la formació del professional que l’atén». La normativa preveu, a més, que aquests centres i també els que imparteixen formació sobre teràpies naturals han d’estar autoritzats pel Departament de Salut. Durant el primer semestre d’enguany es crearà un registre de centres que es podrà consultar a la web de Salut.

La consellera Marina Geli, que ahir al matí va presentar el projecte decret als professionals del sector a la seu de conselleria, entén que la regulació era una qüestió pendent i «necessària» per posar fi a una situació «d’alegalitat». Geli considera que aquesta normativa servirà per «posar rigor en un sector vist amb poc rigor» alhora que garantirà la «qualitat professional» dels que l’exerceixen i «donarà seguretat a aquells» que se sotmeten a les teràpies naturals.

S’estima que un 30% de la població catalana ha fet ús «alguna vegada» de les medicines alternatives. Per tal d’avaluar la seva eficàcia, actualment s’està duent a terme un assaig clínic a l’hospital de Mataró mitjançant el qual més de 3.000 pacients –entre malalts de càncer i afectats de mal d’esquena– rebran alguna teràpia natural durant tres anys.

Un decret molt criticat pels metges

Fa 20 mesos que els responsables sanitaris van començar a dibuixar, amb els sectors implicats, el projecte de regulació de les teràpies naturals. La consellera de Salut, Marina Geli, es declarava ahir «orgullosa del procés que, tot i amb dificultats, ha estat molt parlat amb el sector» i que ha culminat amb «un ampli consens». Els responsables de la secció d’acupuntors del Col·legi de Metges van ser els primers a denunciar, poques hores després de l’acte de presentació del decret, que aquest «ampli consens no existeix». Els facultatius acupuntors asseguren en un comunicat que el decret «és ple d’irregularitats, de transgressions de lleis estatals i en comptes de protegir la població el que fa és acreditar mans no sanitàries per fer teràpies sanitàries». Per això, Isabel Giralt, portaveu de la secció de metges acupuntors, ja va avançar ahir a la tarda que «probablement» acabaran impugnant el decret perquè entenen que regular les teràpies naturals pertoca fer-ho al govern estatal i no pas a la Generalitat. La consellera Marina Geli va defensar ahir, en canvi, que el govern català té «prou competències» per poder fer aquesta regulació que, segons ella, és observada amb molt deteniment des de fora de Catalunya perquè estableix un precedent a l’Estat.

L. Campuzano, El Punt


This page is powered by Blogger. Isn't yours?