<$BlogRSDUrl$>

divendres, de gener 13, 2006

La moda científica del moment: la genètica

Diuen que la genètica revela que l’antropofagia ha estat una cosa excepcional en l'evolució humana. Però la veritat és que no és una demostració sinó una mera hipòtesi a causa dels problemes metodològics d'anàlisi.

Les conductes de canibalisme han sigut excepcionals al llarg de l'evolució humana, segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a Barcelona que ha hauria demostrat que el nostre genoma humà no està adaptat a l’antropofagia.
L'estudi s'ha basat a analitzar el gen de la proteïna priònica en el ADN de 174 persones de distintes poblacions. Aquesta proteïna està relacionada amb el risc de contraure malalties neurodegeneratives mortals en societats que practiquen el canibalisme, com s'ha observat en la cultura dels fore a Papua - Nova Guinea. Es tracta de la mateixa proteïna que es troba en l'origen de la malaltia de les vaques boges i de la seva variant humana. Hi ha distintes versions del gen de la proteïna priònica, algunes de les quals protegeixen enfront de la infecció en cas de canibalisme. Si l’antropofagia ha sigut una pràctica habitual en la història de la humanitat, raonaren els investigadors, les versions protectores del gen haurien de predominar en la humanitat actual, mentre que les versions que no protegeixen haurien d'haver eliminat per selecció natural.

No obstant, no és això el que passaria: segons els resultats que es presenten en la revista Genome Research (http://www.genome.org) i als que la revista Science (http://www.sciencemag.org/) ha dedicat un article, no s'observa un perfil genètic d'adaptació al canibalisme en cap de les poblacions analitzades.

"Si el canibalisme hagués sigut una pràctica habitual al llarg de l'evolució humana, hagués deixat una empremta en el nostre genoma", declarà ahir Jaume Bertranpetit, director de la investigació. "Si no observem aquesta empremta, és que el canibalisme ha sigut l'excepció i no la norma".

Els resultats de la UPF, que refutarien els d'un estudi del Col·legi Universitari de Londres publicat fa tres anys en Science, pot obligar a replantejar els mètodes de treball en investigació genòmica. L'estudi britànic arribà a la conclusió que el genoma humà està adaptat al canibalisme després d'analitzar fragments parcials del gen de la proteïna priònica. L'estudi de la UPF, que ha analitzat el gen complet, posa en evidència que una selecció incorrecta dels fragments de ADN pot portar a conclusions errònies.

Com no hi ha manera de saber inicialment quins fragments de ADN portaran a la conclusió correcta, "no tindrem més remei que analitzar gens complets", adverteix Bertranpetit. "I anem a tenir que revisar gran part de les anàlisis que s'han fet en els últims anys".

L'equip de la UPF inicià l'estudi abans que els investigadors britànics publiquessin els seus resultats en el 2003. "Mai ens quadrà la conclusió que el canibalisme hagués sigut una pràctica habitual - explica Bertranpetit- No quadrava amb les nostres dades i no quadrava amb el sentit comú. Era molt sospitós que el canibalisme, que té una explicació ritual més que alimentària en gairebé tots els casos coneguts, hagués estat tan estès en les poblacions de tots els continents".

Basat en un article de Joan Corbella a La Vanguardia


This page is powered by Blogger. Isn't yours?